TELIO 4string


Home Mailto: Waja-Bass

TELIO O.S. 4string body: sapeli pommele`, dibetou, maple

TELIO B.S. 4string body: sapeli pommele`, dibetou, maple

TELIO CMS 4string body: quilted- maple, maple

TELIO J.W. 4string body: quilted maple, dibetou, maple

TELIO S.E. 4string body: swamp-ash/ ash

TELIO A.V. 4string lefty body: Pappel-maser/ Dibetou/ Flamed Mapel

TELIO H.D. 4string lefty Body: Flamed Maple/ Mahogany

Myspace facebook

back to the overview

Kontaktformular/ Contact