TELIO 4string


Home Mailto: Waja-Bass

TELIO O.S. 4string Body: Sapeli Pommele´/ Dibetou/ Ahorn

TELIO B.S. 4string Body: Sapeli Pommele´/ Dibetou/ Ahorn

TELIO CMS 4string Body: Riegelahorn/ Ahorn

TELIO J.W. 4string Body: Quilted Maple/ Dibetou/ Ahorn

TELIO S.E. 4string Body: Ash/ Swamp-Ash

TELIO A.V. 4string lefty Body: Dibetou/ Ahorn/ Pappel-maser Ahorn

TELIO H.D. 4string lefty Body: Riegelahorn/ Mahagoni

Myspace facebook

Zurück zur Übersicht

Kontaktformular/ Contact